Friday, April 13, 2012

Ciri-ciri Pemimpin yang Baik

Kita semua sebenarnya seorang PEMIMPIN,kalau bukan pun pemimpin sebuah organisasi tapi sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin sebuah keluarga atau setidak-tidaknya pemimpin untuk diri sendiri.

Berikut antara ciri-ciri pemimpin yang baik adalah :-

1.Adil
2.Bertimbang rasa
3.Memahami secara simpati terhadap manusia
4.Mempunyai amalan-amalan yang bak
5.Mudah bermesra dengan semua orang
6.Bekerja secara sistematik
7.Tidak ponteng
8.Jujur
9.Berinisiatif
10.Berani
11.Mempunyai keyakinan diri
12.Membuat keputusan yang tepat
13.Bekerja dengan bersemangat
14.Boleh membuat orang bersemangat untuk bekerja
15.Berminat terhadap kerja
16.Mahu belajar sesuatu
17.Berorientasikan pencapaian
18.Sikap ingin tahu
19.Suka memerhati
20.Berfikran terbuka
21.Boleh membuat penganalisaan
22.Boleh membuat penilaian yang tepat
23.Seorang manusia sumber
24.Keaslian
25.Merancang kerja sebelum bertindak
26.Mengamalkan kawalan kualiti
27.Mengamalkan idealisme secara kolektif
28.Mahu membuat penambahbaikan/transfirmasi demi kebaikan bersama
29.Berkebolhan memberi arahan
30.Bersedia untuk bermesyuarat
31.Memupuk nilai-nilai baik dikalangan pengikutnya
32.Mempunyai falsafah/matlamat kepemimpinannya
33.Pengurusan yang arif dalam bidang kerja
34.Menyemai sifat iltizam/komitmen
35.Ketekunan bekerja
36.Amanah,besih dan cekap
37.Bersopan santun
38.Berdiiplin
39.Menginsafi kelemahan diri
40.Berusaha mencapai sesuatu
41.Membimbing ke arah kebahagiaan
42.Berkebolehan mengadakan hubungan dua hala
43.Berhati-hati dalam membuat sesuatu
44.Selalu muhasabah/analisa diri
45.Pengurusan sumber maklumat yang berkesan
46.Memberi peluang kepada orang untuk memberi pandangan/cadangan
47.Suka membimbing orang yang dipimpin
48.Sikap suka mementingkan/mengambil berat terhadap kebajikan/kesejahteraan orang yang dipimpin ('altruism').
49.Cerdik,cerdas,cergas
50.Rajin bekerja
51.Mempunyai pengalaman amali
52.Baik hati
53.Tegas
54.Tumpu terhadap kerja
55.Mempunyai daya imaginasi,berinovasi dan kreatif
56.Mudah menyesuaikan diri
57.Brjebolehan dalam kerja merancang
58.Boleh mengarang dengan baik
59.Boleh bertutur dengan baik
60.Menjalin hubungan baik dengan semua orang
61.Mempunyai pengusaan bahasa yang baik
62.Menepati masa
63.Boleh bertindak sebagai kaunselor
64.Bersabar dan sentiasa tenang
65.Memounyai falsafah hidup
66.Optimistik
67.Serba boleh (versatility) dalam menjalankan leranan dan fungsi
68.Berpengaruh
69.Serba tahu mengenai tugas dan tanggungjawab
70.Patuh kepada peraturan organisasi/mesyuarat
71.Dihormati dan menghormati orang lain
72.Disegani
73.Tidak becakap banyak
74.Pandai menyesuaikan pendekatan dalam pengurusan/pentadbiran mengikut situasi
75.Sahsiah yang baik
76.Beriman,beramal dan bertaqwa
77.Boleh menerangkan sesuatu dengan jelas
78.Tidak mudah panik
79.Memuji orang yang menjalankan tugas dengan baik
80.Beroaksian kemas
81.Hubungan rapat dengan keluarga
82.Pandai membahagi-bahagikan masa
83.Habiskan jerja mengikut jadual
84.Banyak membaca
85.Bertindak segera
86.Kenal semua orang di bawahnya
87.Menjaga kesihatan diri
88.Tidak boros
89.Menggalak orang untuk maju
90.Mengujudkan suasana harmoni disemua peringkat
91.Mempunyai sikap kendiri yang positif
92.Berpsndangan jauh/berwawasan
93.Menjadi penyelaras yang baik
94.Berdiplomasi
95.Bersederhana
96.Sentiasa bercakap benar
97.Mempunyai daya ingatan yang baik
98.Berkomunikasi dengan berkesan
99.Istiqamah/konsisten dalam tindakan
100.Mempunyai NIAT yang betul

No comments:

Post a Comment